Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:  J. A. Tenhunen Oy, Erkkilänkatu 11 B, 3. krs, 33100 Tampere

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Teija Siren, teija.siren@ja-tenhunen.fi, 010 830 9300

Rekisterinnimi: J. A. Tenhunen Oy/ Feetlet asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: J. A. Tenhunen Oy/ Feetlet käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin kerätään rekisteröiduistä perustietoja kuten:
– nimi, osoite, puhelin, sähköposti, kengännumero
– yrityksen nimi, yhteyshenkilö, osoite, sähköposti, puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterinpitäjä rekisteröi J. A. Tenhunen Oy / Feetlet verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

Tietojen siirtä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Feetlet verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.