Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 07.10.2016.

Rekisterinpitäjä

J.A. Tenhunen Oy
0533002-5
Erkkilänkatu 11 B, 3. krs
33100 Tampere

Rekisterin vastuuhenkilö: Teija Siren, p. 040 5779 456, etunimi.sukunimi@ja-tenhunen.fi

Rekisterin nimi

Feetlet.fi asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Feetlet.fi:n asiakkaaksi tai ostanut Feetlet.fi:stä tavaraa tai osallistunut tilaisuuteen, jossa Feetlet.fi on mukana/järjestäjänä tai täyttänyt asiakaskyselyn.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Feetlet.fi:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten käsittely ja asiakassuhteen hoitaminen.

 • Tunnistautumista vaativan asioinnin toteuttaminen asiakkaan kanssa
 • Asiakkaille tapahtuva tiedottaminen
 • Asiakkaille palvelussa tapahtuva kohdennettu markkinointi
 • Asiakassuhteisiin liittyvä tiedonvaihto
 • Henkilöiden todentaminen

Rekisterin sisältämät tiedot

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Yrityksen nimi ja yhteyshenkilö
 • Yrityksen y-tunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Laskutusosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista
 • Tilausten toimitusten seurantatiedot

Lisäksi henkilölle / yritykselle tarjottavaan palveluun liittyvät mielenkiinnon kohteet sekä näiden yksityiskohtaiset tiedot, hyväksyntä suoramarkkinointiin sekä lisäksi tunnistustiedot verkkopalvelua varten. Käyttäjästä voidaan kerätä myös kampanjakohtaisia, ja muita hänen preferensseihinsä liittyviä vapaaehtoisesti täydennettäviä tietoja.

Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä

 • IP-osoitteen
 • maksutavan
 • maksuajankohdan.

Lisätietoja: https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu

Tietolähteet

Kaikki rekisterin tiedot kerätään palvelun käyttäjiltä itseltään verkkopalveluiden käytön (kuten evästeiden ja vastaavien tekniikoiden) tai muun asioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista sekä ostotapahtumien yhteydessä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta J.A. Tenhunen Oy :n ulkopuolelle paitsi maksamiseen (Paytrail) liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Feetlet.fi:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Feetlet.fi:n/ J.A. Tenhunen Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Feetlet.fi:n/ J.A. Tenhunen Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.

Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Rekisteröityneen tiedot säilytetään sähköisessä muodossa. Tiedot hävitetään rekisteröityneen pyynnöstä.

Tiedon korjaaminen

Järjestelmän käyttäjä huolehtii työn puolesta itse huomaamansa virheen korjaamisesta välittömästi. Rekisteröity voi esittää korjauspyynnön suullisesti tai kirjallisesti rekisteriasioita hoitaville henkilöille.